Wspólnota Adoracyjna

DSC_0865

2 lutego 2013 roku z inicjatywy ówczesnego Proboszcza księdza R. Juraka i kilku parafian, na początku Wielkiego Postu, w naszej parafii odbyła się pierwsza całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca od godziny 8.00 rano w czwartek do 7.00 rano w piątek.

Od tego czasu każdego tygodnia 60 zadeklarowanych osób potwierdza podpisem swoją obecność na czwartkowej całodobowej adoracji. Przychodzą także osoby niezapisane, również z innych parafii.Osobiste spotkanie z Jezusem Eucharystycznym w dzień lub w nocy trwa najczęściej od godziny do dwóch godzin. Jedna z parafianek nawet adoruje Jezusa od czwartkowej Mszy wieczornej do porannej Mszy następnego dnia.

Każdego roku ma miejsce 40 godzinna adoracja zakończona o północy Mszą Świętą. Adorujący mają możliwość wpisania swoich intencji modlitewnych w wyłożonej księdze oraz korzystania z materiałów ułatwiających spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Przebywając w obecności i bliskości żywego Boga ukrytego w Świętej Hostii otrzymają niezliczone łaski, przede wszystkim wzrost wiary, nadziei i miłości. Odkrywamy niepojętą miłość Boga do każdego człowieka, jednocześnie swoją grzeszność, a zarazem godność dziecka Bożego, co owocuje decyzją o nawróceniu oraz przemianą życia. Jezus, na którego patrzymy i który patrzy w nasze serca staje się dla nas źródłem mocy i pokoju, leczy nasze dusze i ciała.

Uczy nas modlitwy uwielbienia i dziękczynienia, rozpoznawania, przyjmowania i pełnienia woli Bożej. Od ubiegłego roku opiekunem grupy adoracyjnej jest ksiądz Piotr Iracki, z którym odbyliśmy pielgrzymkę do Łagiewnik na ogólnopolski zjazd grup adoracyjnych.Poprzez dyspozycyjność i wierność Jezusowi Eucharystycznemu pogłębialiśmy swoje życie duchowe, a czas poświęcony dla Boga uważamy za dar i łaskę. Jan Paweł II w Encyklice „Ecclesia de Eucharistia” napisał: „Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca”.

Zapisu do Wspólnoty osób Adorujących Najświętszy Sakrament można dokonać u ks. Piotra Irackiego lub p. Eugeniusza Bogusza.

Adoracja jest dla mnie przebywaniem w intymnej bliskości Boga, jest poddaniem się Jego ciszy, zachwytem Jego delikatnością i bezbronnością. Adoracja jest powrotem duszy do swego spokoju (Ps.116), jest prostym byciem „jak niemowlę u swej matki” (Ps. 130). To czas zatrzymania, nic nie robienia, a jednocześnie czas szczególnie intensywnego działania łaski. To zgoda, by Jezus ogarniał mnie swoją miłością i mnie przemieniał. Moje trwanie na adoracji jest najczęściej dosyć trudne. Po szaleństwie codziennego zabiegania trudno jest zatrzymać się, wyciszyć, przyjąć zewnętrzne ubóstwo Eucharystii. Jest to dla mnie czas doświadczania własnych słabości, zmagania się z rozbieganymi myślami, które w ciszy adoracji dają o sobie znać ze szczególną siłą, zmęczeniem. To moje trwanie wydaje się być niekiedy zupełną porażką, czasem straconym, pozbawionym sensu. Wtedy staje się dla mnie adoracja błagalnym wołaniem. Bliskie temu mojemu wołaniu są słowa pieśni: „O światłości przysłoniona rzuć mi Twój promienny blask, o Dobroci nieskończona otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfity nasyć duszy mojej głód, Boski ogniu tu zakryty rozgrzej serca mego chłód.”
Marta.
http://adoremus.pl/

Testimonial Świadectwo
Świadectwo

Portal dla Adorujących - teksty, modlitwy, świadectwa

Blog Wspólnoty

W przygotowaniu...