Wizyta duszpasterska 2016/2017

Prosimy w miarę możliwości o: uchylenie drzwi do mieszkania, o przygotowanie na stół Krzyża, świecy, Pisma Świętego, kropidła i wody święconej (w razie braku -> informacja z prośbą o poświęcenie). Dzieci uczące się w szkole prosimy o wyłożenie zeszytów/kart pracy (katecheci mają zakaz zabierania zeszytów do sprawdzenia). W miłym zwyczaju jest też chowanie zwierząt domowych. Prosimy, aby na czas kolędy byli obecni wszyscy domownicy, naturalnie wyłączając pracujących w chwili odwiedzin. Zachęcamy do aktywnej rozmowy z duszpasterzem. Dobry obyczaj wskazuje, że to gospodarz ma zabawiać gościa rozmową, a nie odwrotnie. Mile są widziane tematy związane z wiarą, praktykowaniem sakramentów, życiem parafii, a także osobistymi troskami. Jeśli ktoś nie miał w zwyczaju przyjmować kapłana prosimy dać sobie i nam szansę na spotkanie… Może to będzie początek nowej drogi wiary.

Kapłan przychodzi, aby przynieść mieszkańcom Boże błogosławieństwo na kolejny rok. Nie jest wizytatorem, poborcą podatku itp., ale przychodzi jako duchowny ojciec. Chce być mile widziany, a nie czuć się jak intruz. Można, a nawet warto z nim porozmawiać na tematy duchowe. Poprosić o wspólną modlitwę. To wyjątkowa okazja, by na “swoim gruncie” spotkać się z proboszczem/wikariuszem. Kolęda zwykle nie trwa długo, więc w ramach “rozmów niedokończonych” można umówić się na spotkanie w innym, wolniejszym dla kapłana czasie. Przy okazji kolędy zbierane są zwyczajowe ofiary, które w tym roku przeznaczamy na termomodernizację naszej świątyni parafialnej. Rzecz jasna ofiara nie jest warunkiem odwiedzin kapłana. Rozeznajmy na ile stać naszą rodzinę – przy tej okazji raz w roku, aby wesprzeć doczesne potrzeby Parafii.

Do zobaczenia w Twoim domu z błogosławieństwem Bożym!

P.S. Zachęcamy do obejrzenia kilku refleksji na temat kolędy o. Marcina Kowalewskiego, klaretyna: http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,1151,jak-czesto-wyglada-koleda.html