TERMOMODERNIZACJA KOŚCIOŁA

Termomodernizacja Budynku Kościoła pw. Św. Rodziny (20-535 Lublin), ul. Jana Pawła II 11

Projekt pt. „TERMOMODERNIZACJA KOŚCIOŁA P.W. ŚW RODZINY W LUBLINIE”
w ramach dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – Program priorytetowy
nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie Ofertowe z dnia 09 kwietnia 2021 r.

plik PDF – Zapytanie ofertowe

Plik PDF – Wzór umowy

plik WORD – Formularz ofertowy