Rycerstwo Niepokalanej

rycerstwoniepokalanejokładka

Rycerstwo Niepokalanej założył św. Maksymilian Kolbe. Jego celem jest: Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Odznaka MI
Oznaka Rycerstwa Niepokalanej została zatwierdzona 9 września 1938 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które pozwoliło na jej ustanowienie i używanie.
Symbol ten umieszcza się na chorągwiach i sztandarach rycerskich, publikacjach MI, w miejscach spotkań, na ubiorze członka MI. Wskazuje on na zasadniczy cel: zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną.

Spotkania Rycerstwa Niepokalanej odbywają się w ??????????????????? Opiekunem Rycerstwa jest Ks. Piotr Patyk

Cele i założenia. Geneza Rycerstwa Niepokalanej – Link do strony >>

Statuty Generalne Rycerstwa Niepokalanej – Link do strony >>

Akt oddania się Niepokalanej – Link do strony >>

Dyrektorium Narodowe – Link do strony >>

O Niepokalana - nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. (...) Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza... I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim...

Testimonial Tekst ułożony przez św. Maksymiliana M. Kolbego.
Tekst ułożony przez św. Maksymiliana M. Kolbego.

Ważne strony www

Blog Wspólnoty

W przygotowaniu...