Ruch Rodzin Nazaretańskich

ruchrodzinokladka

Od przeszło roku w naszej parafii ma swoje spotkania formacyjne Ruch Rodzin Nazaretańskich. Członkowie Ruchu przez pogłębianie życia wewnętrznego wychodzą naprzeciw wezwaniu Ojca Świętego określonego mianem “do nowej ewangelizacji”.

Duchowość Ruchu można określić jednym słowem “Zawierzenie“. Zawierzając się po synowsku Maryi, każdy z nas podobnie jak apostoł Jan “przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza ją we wszystko, co stanowi nasze własne życie wewnętrzne, dlatego podstawowym rysem duchowości Ruchu jest budowanie wspólnoty życia z Matką Bożą. W praktyce oznacza to poddanie się działaniu Boga przez Maryję i naśladowanie jej postawy. całkowitej uległości Bożej woli, co w konsekwencji rodzi m. in. głęboką potrzebę modlitwy, ofiary, wyrzeczenia, zapomnienia o sobie, troski o innych, pokory i ubóstwa duchownego. Pogłębianie życia wewnętrznego, oprócz indywidualnej pracy nad sobą, wymaga częstej współpracy z kapłanem, poprzez praktykę kierownictwa duchowego.

W sposób szczególny akcentowane jest znaczenie nieustannego pogłębiania życia sakramentalnego zwłaszcza pełnego otwarcia się na dar Eucharystii. Podkreśla się potrzebę częstej adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji Słowa Bożego.

Owoce Ruchu są głębokie, a jednocześnie dyskretne, inspiruje on do ewangelizacji, jest miejscem rodzenia się powołań, co przywołuje na myśl maksymą “Hałas nie czyni dobra. dobro nie czyni hałasu”. Żadnej wrzawy, żadnej reklamy. Ruch rozprzestrzenia się przez osobiste świadectwo. Ruch organizuje również rekolekcje adwentowe i wielkopostne dni skupienia, pielgrzymki, grupy dziecięce i młodzieżowe, grupy narzeczonych i młodych małżeństw. 

Członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich dążą do tego, by wszystkie te przedsięwzięcia miały charakter formacyjny, to znaczy mający na celu nawrócenie ku realizacji ideału Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest to niezwykle trudne jak każda praca nad sobą, ale z Maryją możliwe. Opiekunem Ruchu w naszej parafii jest ks. Janusz Ryń, a animatorem grupy Barbara Barabowska. Spotkania Ruchu są przeznaczone nie tylko dla rodzin i zadeklarowanych jego członków, ale również dla tych, którzy pragną czerpać z jego duchowości. Dlatego wszystkie spotkania Ruchu są ogólnie dostępne.

Odbywają się one w każdy czwartek o godz. 16.30 w Sali Maryjnej nad Kancelarią parafialną. Liderem Wspólnoty jest p. Barbara Baranowska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących pogłębiać swoje życie wewnętrzne.

Akt oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi
Ja……………………………………

składam wobec Boga w Trójcy Jedynego
na ręce mojego spowiednika,
akt oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi.

Świadomy mojej wolności i godności dziecka Bożego,
równocześnie głęboko przeświadczony o mojej duchowej nędzy,
pragnę w postawie ubogiego w duchu – żebraka ewangelicznego
żyć na wzór św. Jana Apostoła w komunii z Maryją.

Ufam, że to Ona będzie żyła we mnie i za mnie,
na obraz i podobieństwo swego Syna,
posłusznego woli Ojca aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.

Wierzę, że w ten sposób ostatecznie już nie ja będę żył,
ale Chrystus we mnie, za mnie i przeze mnie.
* * *
(Statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich, Art.6 ust.8).

Testimonial Akt Oddania
Akt Oddania

Ważne strony www

Blog Wspólnoty

W przygotowaniu...