Posługa duszpasterska w czasie trwania epidemii

Aktualizacja na dzień 15.05.2021 r. aż DO ODWOŁANIA

Opublikowano kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jeśli chodzi o działalność kościołów i innych związków wyznaniowych, to zmianie ulega tylko zniesienie obowiązku zakrywania ust i nosa podczas sprawowania kultu religijnego na zewnątrz, od 15 maja br. Od tego dnia na otwartym powietrzu nie będzie obowiązku noszenia maseczki. Pozostaje natomiast obowiązek zachowania podczas sprawowania kultu religijnego na zewnątrz odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie.

Uwaga:  Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa na terenie cmentarzy, por. § 25 ust. 1 pkt 2)a) i 3). 

Limit wiernych w kościołach pozostaje bez zmian – przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni. (CZYLI w naszej świątyni może przebywać na Mszy i nabożeństwa  w sumie 106 osób. (1600 m kw.) )

Najnowsze regulacje wchodzą w życie od 15 maja i obowiązują do 5 czerwca 2021 r.

Do szczegółowego zapoznania się polecam przede wszystkim § 25 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia, a także ust. 4 pkt 8 tegoż paragrafu; ponadto § 26 ustępy od 9 do 11.

Tekst rozporządzenia na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf   


Aktualizacja na dzień 27.03.2021 r.

Od 27 marca 2021 będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Zatem we Mszy św. i nabożeństwach w naszej parafii: w kościele, kaplicy i na chórze, może uczestniczyć w sumie 80 osób. (1600 m kw.) Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.


Aktualizacja na dzień 07.11.2020 r. ORAZ 27.12.2020 

W związku z rozporządzeniem rządowym:

a) we Mszy św. w naszej parafii: w kościele, kaplicy i na chórze, może uczestniczyć w sumie 95 osób.

b) przypominamy o obowiązku noszenia w Kościele masek zakrywających usta i nos. Przy wejściu do Kościoła jest możliwość  dezynfekcji rąk.

c) wszystkie miejsca, które możemy zająć w kościele, kaplicy i na chórze są oznakowane napisem: MIEJSCE DO MODLITWY. Po przyjściu do kościoła, prosimy o zajmowanie tych miejsc począwszy od pierwszych ławek. Jeżeli zabraknie miejsc w kościele, uczestniczymy we Mszy św. na zewnątrz kościoła.


AKTUALIZACJA na dzień 17.10.2020 r.

Z uwagi na to, że Miasto Lublin zostało objęte strefą czerwoną w naszej świątyni obowiązuje limit 184 osób na każdej Mszy. W ławkach są wyznaczone miejsca – po 2 osoby w ławce. Na zewnątrz kościoła prosimy o zachowanie dystansu. Oczywiście wciąż nosimy maseczki/przyłbice.

Jest też możliwość skorzystania z dyspensy Arcybiskupa Lubelskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej/świątecznej Mszy św. Zachęcamy do łączenia się duchowo poprzez transmisję online na Youtube. Szczegóły dyspensy pod linkiem: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/dyspensa-od-obowiazku-uczestnictwa-we-mszy-swietej-od-18-10-2020/ 


AKTUALIZACJA na dzień 10.10.2020 r.

W związku z ogłoszeniem strefy żółtej w całym kraju pozostają w mocy poniższe obostrzenia sanitarne. W razie przejścia Miasta Lublin do strefy czerwonej poinformujemy Parafian o nowych warunkach.


AKTUALIZACJA z dnia 01.07.2020 r.

Obecnie w naszym kościele przestrzegamy reżimu sanitarnego przyjętego dla Archidiecezji Lubelskiej.
Zasłaniamy maseczkami usta i nos w przestrzeni świątyni, zachowujemy dystans społeczny 1,5 m. Ponadto przy wejściu do świątyni są dostępne środki odkażające. Komunię św. możemy przyjmować zarówno do ust jak i na dłoń. Prosimy przyjmujących na dłoń, by w miarę możliwości podchodzili do Komunii św. jako pierwsi. Proponujemy, by przed przyjęciem odkażać indywidualnie swoją dłoń. W niedzielę zwykle ksiądz stojący przy chrzcielnicy udziela komunii św. na rękę.

Nie zapominamy, by mieć nie tylko czyste dłonie, ale i duszę – zapraszamy zatem do skorzystania ze spowiedzi na każdej Mszy św.

Przypominamy, że nasz Kościół parafialny jest otwarty codziennie od godz. 6.30 do 19.00, a całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MBNP od godz. 8.00, a z czwartku na piątek adoracja całonocna.


AKTUALIZACJA z dnia 17.05.2020 r.

W naszym Kościele parafialnym i Kaplicy MBNP będą wyznaczone miejsca do modlitwy zgodnie z zarządzeniem władz rządowych. Nasz Kościół ma 1300 m2 łącznie z zakrystią, dlatego w sumie będzie mogło brać udział we Mszy św. 130 osób. Prosimy przychodzić do Kościoła w maseczkach i zajmować miejsca w ławkach, gdzie będzie napis: MIEJSCE DO MODLITWY.


Aktualizacje wcześniejsze:


Drodzy Parafianie!

Bardzo pragniemy ten czas Wielkanocy przeżyć razem. Jednakże okoliczności zmusiły nas do zmiany sposobu funkcjonowania naszej Parafii i każdego z kapłanów i świeckich indywidualnie. W naszych sercach nosimy wasze lęki, niepokój i pytania, które rodzą się z powodu tej trudnej sytuacji. Codziennie o godz. 20:30 w naszej kaplicy na plebanii trwamy jako kapłani na modlitwie za Was i Wasze Rodziny. Prosimy Was o pozostanie w Kościele Domowym niosąc wspólnie z małżonkami, dziećmi lub przeżywając życie samotne. Nie chcemy Was pozostawiać bez dostępu do naszej świątyni i sakramentów, jednakże w posłuszeństwie, ufając Bożemu Miłosierdziu, chcemy przetrwać epidemię.
Uwzględniając zatem zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Lubelskiego https://archidiecezjalubelska.pl/blog/zalecenia-duszpasterskie-na-czas-trwania-epidemii/
oraz władz państwowych w czasie zagrożenia epidemicznego posługa w naszym Kościele będzie się odbywała wg. następujących zasad:

– Msze św. w dni powszednie i niedzielę będą sprawowane w dotychczasowym porządku, czyli w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.30, 18.00, zaś w dni powszednie: 7.00, 7.30, 12:00 i 18.00. Będzie możliwa na nich spowiedź. Ofiarę za Msze św. można przesłać także na konto Parafii: 81 1020 3176 0000 5402 0056 5812
– Spowiedź w naszym kościele codziennie. Zasadniczo w tym trudnym czasie kapłani są do Waszej dyspozycji i w chwili potrzeby można śmiało poprosić księdza dyżurnego lub każdego innego (-> dzwonek domofonu) oraz pod nr tel. 81 527 23 77 lub emailem: kaplan@rodzina.lublin.pl a także pod prywatnymi kontaktami kapłanów jeśli chcemy posługi konkretnego z nich. Jesteśmy dla Was i służymy pomocą duchową czy nawet zwykłą rozmową. Powyższe numery telefonu i email mogą być także wykorzystane do zamówienia intencji mszalnych.
– Świątynia i Kaplica Matki Bożej będzie w ciągu dnia otwarta do osobistej modlitwy i Adoracji Najśw. Sakramentu (Kaplica z czwartku na piątek także w nocy). 
– Zachęcamy do łączności z nami podczas Mszy św. i nabożeństw transmitowanych przez parafialny kanał Youtube.
– Z uwagi na zagrożenie biologiczne mamy możliwość skorzystać z dyspensy Arcybiskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy.
– Kancelaria parafialna będzie nieczynna, prosimy zgłaszać się tylko w wyjątkowych i naglących sprawach, np. wizyty u chorego w stanie zagrożenia życia – prosimy o kontakt telefoniczny.
– Nie przewidujemy w czasie trwania epidemii wizyt chorych z racji I piątku czy na indywidualne zaproszenie, 
by zminimalizować ryzyko zarażenia chorego i pogorszenia jego stanu zdrowia. Oczywiście to nie dotyczy osób będących w zagrożeniu życia. Nie odwiedzamy osób będących w kwarantannie.
– Telefon do ks. dyżurnego: 81 527 23 77 (po usłyszeniu powitania wybrać z klawiatury telefonu cyfrę 1) , email: kaplan@rodzina.lublin.pl


W związku z zagrożeniem koronawirusem zachęcamy do aktywnego monitorowania swojego stanu zdrowia i powstrzymania się od uczestnictwa w nabożeństwach jeśli wystąpią niepokojące symptomy choroby. W takim wypadku radzimy TELEFONICZNIE poinformować o objawach stację sanepidu lub lekarza rodzinnego i pozostać w domu, stosując się do zasad podanych przez służby medyczne i media. Przypominamy, że osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 10:00 w TVP LUBLIN, o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.


Zachęcamy także do słuchania/oglądania rekolekcji prowadzonych przez kapłanów naszej Diecezji:
Kanał Youtube Szkoły Formacji Duchowej (ks. R.Muszyński, ks. J. Maciąg, ks. S. Laskowski)
Kanał Facebook ks. Krzysztofa Krzaczka
Kanał Youtube ks. Krzysztofa Krzaczka
Informacja o Mszach św. i nabożeństwach transmitowanych w naszej Archidiecezji