Pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej Parafii

Data 9.VI.1987 r. weszła na stałe do historii Lublina i parafii p.w. Św. Rodziny.
W tym dniu Ojciec Święty odwiedził nasze miasto. Program pobytu był bardzo bogaty. Na terenie obozu zagłady na Majdanku Jan Paweł II modlił się za jego ofiary. Kolejny etap to pobyt w Katedrze Lubelskiej, z której orszak papieski udał się do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W jego auli miało miejsce spotkanie z przedstawicielami wyższych uczelni z całego kraju. Bezpośrednio po nim Ojciec Święty przeszedł na dziedziniec KUL gdzie rozpoczęła się liturgia słowa dla wspólnoty studenckiej i pracowników uczelni.

Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Paweł II udał się w kierunku naszej parafii, na Czuby.

Decyzja, że to właśnie parafia Św. Rodziny dostąpi zaszczytu przyjęcia Ojca Świętegozapadła w marcu 1987 r. po analizie siedmiu propozycji. Za tą kandydaturą przemawiała wielkość terenu (56 ha) oraz dogodność pod względem komunikacyjnym. Teren wymagał jednak wielkich nakładów adaptacyjnych. Do pracy przystąpiły poszczególne sekcje Komitetu Organizacyjnego.

01Plac został podzielony na 146 sektorów (każdy mógł pomieścić od 6-8 tys. ludzi). Utworzono w ten sposób teren gotowy przyjąć około 1,5 mln osób. Długość drewnianych ogrodzeń wyniosła ok. 20 km.

Pomiędzy sektorami utwardzono prawie 1400 m prowizorycznych dróg umożliwiających, w razie potrzeby, szybkie dotarcie do poszczególnych sektorów.

Powstało 14 zespołów sanitarnych i 17 punktów poboru wody. Ułożono 2 km prowizorycznej sieci wodociągowej. Obok budującego się kościoła zostało wzniesione podium i ołtarz o pow. 1250 m2. i wysokości 3,5 do 5,5 m.
Mieszkańcy Czubów z wielkim zaangażowaniem pomagali w tych pracach. które z Komitetem Organizacyjnym koordynował nasz proboszcz ks. Ryszard Jurak.

Przyszedł dzień 9.VI.1987 r. Był to wtorek.
Od wczesnego rana na tern głównej celebry na Czuby udawali się pielgrzymi z naszej i sąsiednich diecezji. Czas oczekiwania na przyjazd Ojca Świętego wypełniały modlitwa oraz prezentacja przez orkiestry i chóry swojego repertuaru.

I wreszcie chwila na którą wszyscy czekali. O godz. 16 na teren kościoła Św. Rodziny wjeżdża kolumna papieska. Wierni pozdrawiają Ojca Świętego brawami i okrzykami Niech żyje papież.

Przed rozpoczęciem liturgii Jan Paweł II poświęcił dzwony parafialne oraz kamienie węgielne dla nowo powstających kościołów w diecezji.

Następnie udał się na podium polowego ołtarza. Ten widok robił imponujące wrażenie. Oficjalne powitanie zostało wygłoszone przez biskupa lubelskiegoBolesława Pylaka.

Uroczystą mszę koncelebrowali z Ojcem Świętym księża kardynałowie:
Józef Glemp, Franciszek Macharski, Henryk Gulbinowicz, Agostino Casaroli(sekretarz stanu);
biskupi: lubelski Bolesław Pylak, podlaski- Jan Mazur i sandomiersko-radomski Edward Materski.

Po Liturgii Słowa, zebranym zostało przedstawionych 50 diakonów. Po prezentacji Papieżwygłosił homilię na temat kapłaństwa oraz udzielił święceń kapłańskich diakonom reprezentujących wszystkie diecezje.

Fotografie z wizyty Papieża wykonane przez:
Arturo Mari
Naszych Parafian

TEKST HOMILII WYGŁOSZONEJ PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO PODCZAS MSZY ŚW. W NASZEJ PARAFII