Ogłoszenie nr 5 – Roboty budowlane termomodernizacja etap II

 1. Zapytanie ofertowe II etap

 2. Wzór umowy – II etap

 3. Formularz oferty – II etap

 4. Przedmiary (plik zip)

 5. Dokumentacja techniczna (plik zip)


  Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny w Lublinie informuje, że w postępowaniu na wybór wykonawcy drugiego etapu działań termomodernizacyjnych w ramach projektu „Działania termomodernizacyjne w parafii p.w. Świętej Rodziny w Lublinie” wybrana została oferta złożona przez Pana Piotra Chołdzyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Chołdzyński MPC Projekt Usługi Projektowe i Inwestycyjne, ul. Wrocławska 38, 20-730 Lublin, NIP: NIP 946-105-61-96

   


  Data publikacji: 21.01.2019 godz. 22:02
  Data aktualizacji: 03.04.2019 godz. 15:39