Ogłoszenie nr 1 – Dokumentacja techniczna

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Lublinie, ogłasza konkurs na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: Działania termomodernizacyjne w parafii p.w. Świętej Rodziny w Lublinie, przy wsparciu NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

1. Zapytanie ofertowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wzór umowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formularz ofertowy