Odnowa w Duchu Świętym “Nowe Jeruzalem”

DSC_0488re

Wspólnota Nowe Jeruzalem jest Katolicką Wspólnotą Charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym o charakterze ewangelizacyjnym. Patronem wspólnoty jest Święty Jan Paweł II. Fundamentem istnienia wspólnoty jest uznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, otwartość na działanie Ducha Świętego oraz świadome uczestniczenie w życiu Kościoła Katolickiego.

Wspólnota NOWE JERUZALEM powstała na początku lat dziewięćdziesiątych, spotyka się w każdy czwartek o godz.18 00 w salce nr.13 w Domu Parafialnym. Obecnie liczy ok 50 osób. Pasterzem wspólnoty jest ks. Piotr Iracki, a obecnym liderem – Beata Małysz. Czwartkowe spotkania wspólnoty rozpoczyna modlitwa uwielbienia z udziałem diakonii muzycznej.

Centrum spotkania jest Jezus Chrystus. Uwielbiamy Pana słowem i pieśnią . Po uwielbieniu– czas nauczania. Formacje wspólnoty jest rozeznawana na modlitwie przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie wspólnoty wraz z Pasterzem. Stałym elementem spotkań jest Eucharystia.
Charyzmaty Wspólnoty:

Uwielbienie – podstawowym celem i dążeniem wspólnoty jest przynoszenie chwały Bogu np. poprzez dążenie do wypełniania woli Bożej we wszystkich aspektach życia, służbę zgodnie z charyzmatem, życie Dobrą Nowiną, dbanie o rozwój osobisty, budowanie relacji opartych na miłości;
Ewangelizacja–głoszenie Ewangelii po przez katechezy, świadectwa, seminaria. Diakonia Ewangelizacyjna co roku prowadzi sześciotygodniowy Kurs dla Bierzmowanych- kierowanych do osób dorosłych -przy lubelskiej Archikatedrze, a dwie osoby biorą także udział w Projekcie Żródło. Szczególną rolę w posłudze ewangelizacyjnej
odgrywa świadectwo życia osób, które mają żywą relację z Jezusem Chrystusem.
Modlitwa wstawiennicza– wspieranie modlitwą ludzi chorych, cierpiących, którzy przychodzą po radę i pomoc.Niemal od początku istnienia wspólnoty wiele istnieje Diakonia Modlitwy Wstawienniczej, która z ofiarnością służy potrzebującym swoim charyzmatem. Od czterech lat wspólnota modli się wraz z Pasterzem za chorych podczas Nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Widoczne jest, w świadectwach, działanie Pana Boga, zwłaszcza w sferze uzdrowień duchowych.

Charyzmat modlitwy wstawienniczej rozwija się także w Diakonii Orędowniczej, która modli się, między innymi ,w intencji próśb składanych poprzez Skrzynkę Intencji umieszczoną na stronie internetowej wspólnoty. Kolejną formą modlitwy orędowniczej jest prowadzona we wspólnocie od czterech lat modlitwa za miasto Lublin. Poza osobistą modlitwą grupa Modlitwy za Miasto spotyka się raz w miesiącu na Mszy Św., a po niej wyrusza na modlitewne patrole po ulicach Lublina. Część grupy, około 10 osób, należy do stowarzyszenia “Glory of God International Covenant Community”- Przymierze. Wspólnota Przymierza jest zaangażowane we wszystkie aspekty życia wspólnoty Nowe Jeruzalem.

Celem wspólnoty jest gromadzenie osób, które pragną pogłębiania swojej osobistej więzi z Jezusem, są gotowe dzielić się miłością, ofiarować innym swoją uwagę i czas. Członkowie wspólnoty czują się powołani do bycia razem w swoim przeżywaniu wiary, uczyć się od siebie życia Ewangelią. Wspólnota jest wspaniałą ale i trudną drogą, na której przewodzi Bóg Duch Święty.

Więcej na: www.nowejeruzalem.pl

Charyzmaty Wspólnoty:

Uwielbienie – podstawowym celem i dążeniem wspólnoty jest przynoszenie chwały Bogu np. poprzez dążenie do wypełniania woli Bożej we wszystkich aspektach życia, służbę zgodnie z charyzmatem, życie Dobrą Nowiną, dbanie o rozwój osobisty, budowanie relacji opartych na miłości;
Ewangelizacja–głoszenie Ewangelii po przez katechezy, świadectwa, seminaria. Diakonia Ewangelizacyjna co roku prowadzi sześciotygodniowy Kurs dla Bierzmowanych- kierowanych do osób dorosłych -przy lubelskiej Archikatedrze, a dwie osoby biorą także udział w Projekcie Żródło. Szczególną rolę w posłudze ewangelizacyjnej
odgrywa świadectwo życia osób, które mają żywą relację z Jezusem Chrystusem.
Modlitwa wstawiennicza– wspieranie modlitwą ludzi chorych, cierpiących, którzy przychodzą po radę i pomoc.Niemal od początku istnienia wspólnoty wiele istnieje Diakonia Modlitwy Wstawienniczej, która z ofiarnością służy potrzebującym swoim charyzmatem. Od czterech lat wspólnota modli się wraz z Pasterzem za chorych podczas Nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Widoczne jest, w świadectwach, działanie Pana Boga, zwłaszcza w sferze uzdrowień duchowych.

Charyzmat modlitwy wstawienniczej rozwija się także w Diakonii Orędowniczej, która modli się, między innymi ,w intencji próśb składanych poprzez Skrzynkę Intencji umieszczoną na stronie internetowej wspólnoty. Kolejną formą modlitwy orędowniczej jest prowadzona we wspólnocie od czterech lat modlitwa za miasto Lublin. Poza osobistą modlitwą grupa Modlitwy za Miasto spotyka się raz w miesiącu na Mszy Św., a po niej wyrusza na modlitewne patrole po ulicach Lublina. Część grupy, około 10 osób, należy do stowarzyszenia “Glory of God International Covenant Community”- Przymierze. Wspólnota Przymierza jest zaangażowane we wszystkie aspekty życia wspólnoty Nowe Jeruzalem.

Celem wspólnoty jest gromadzenie osób, które pragną pogłębiania swojej osobistej więzi z Jezusem, są gotowe dzielić się miłością, ofiarować innym swoją uwagę i czas. Członkowie wspólnoty czują się powołani do bycia razem w swoim przeżywaniu wiary, uczyć się od siebie życia Ewangelią. Wspólnota jest wspaniałą ale i trudną drogą, na której przewodzi Bóg Duch Święty.

Więcej na: www.nowejeruzalem.pl

Po pewnym czasie dostrzegłem kolejne owoce otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Kiedy sięgnąłem po brewiarz, aby odmawiać modlitwę i psalmy, wydawały mi się one nieco inne, nowe, bo zaczęły w sposób szczególny do mnie przemawiać. Biblia stała się księgą żywą, poprzez którą Bóg mówi do człowieka, słowem rzeczywiście dla mnie przeznaczonym.
Odczułem też nową miłość do modlitwy. Ciągnęło mnie do niej, a co więcej, nabierała ona dla mnie trynitarnego charakteru: Ojciec mówił mi o Synu, Syn o Ojcu. Doświadczałem modlitwy w Duchu Świętym i zaczynałem rozumieć, co to znaczy „modlić się w Duchu”, o czym mówi Pismo Święte. Jest to całkiem inny rodzaj modlitwy: już nie stworzenie mówi do dalekiego Boga, ale Duch Święty modli się w tobie i z tobą. Duch Święty kontynuuje w tobie modlitwę Jezusa. Tak wygląda modlitwa charyzmatyczna.
http://www.odnowa.org/?p=231

Testimonial Świadectwo br. Raniero Cantalamessa OFMCap
Świadectwo br. Raniero Cantalamessa OFMCap

Blog Wspólnoty