Liturgiczna Służba Ołtarza – Lektorzy

Na-storne-LSO1

Liturgiczna Służba Ołtarza  – LEKTORZY, jest wspólnotą, która gromadzi się na modlitwie i formacji liturgicznej w każdy piątek o godzinie 19:00 w salce parafialnej.

Obecnie jest 10 lektorów którzy są licealistami i studentami. Wspólnie wyjeżdżają na dni skupienia do Wąwolnicy i na obozy wakacyjne w góry. Uczestniczą w kursach na lektorów i ceremoniarzy organizowanych przez Archidiecezję  Lubelską.

Opiekunem jest ks. Mariusz Karczmarczyk.

Ważne strony www

(na zdjęciu powyżej – ustanowienie nowych ceremoniarzy LSO w Sanktuarium w Wąwolnicy)

FORMACJA LEKTORA
Lektorzy ustanowieni, by głosić słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, muszą być do pełnienia swej posługi odpowiednio przygotowani. W tym celu odbywają specjalne studium formacyjne obejmujące: formację wewnętrzną, liturgiczną, biblijną oraz podstawowe wiadomości z zakresu dykcji.

Formacja wewnętrzna
– Godność lektora w oparciu o świętość słowa Bożego.- Odpowiedzialność lektora jako posłańca słowa Bożego.- Postawa lektora przy ołtarzu.- Jezus Chrystus moim Światłem i Życiem.- Znak lektora FOZ – DZOE.- Maryja Panna wzorem posłuszeństwa słowu Bożemu.- Wspólnota lektorów we wspólnocie parafialnej.- Jestem nowym człowiekiem – uczniem w szkole Chrystusa.- Słowo Boże codziennym pokarmem.- Modlitwa w moim życiu.- Nawrócenie – sakrament Pokuty i Pojednania – praca nad sobą.- Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii jako szczyt i źródło mojego życia.- Moje świadectwo Chrystusowi.

Formacja liturgiczna
– Posługi spełniane przez wiernych w liturgii – posługa lektora- Msza św. – ofiara Chrystusa i Kościoła- Struktura Mszy św.- Mszalna liturgia słowa Bożego- Przepisy liturgiczne- Znaki liturgiczne – postawy i gesty- Znaki liturgiczne – szaty, kolory, naczynia- Elementy w liturgii – światło, ogień, woda, kadzidło, oliw i popiół- Lekcjonarz mszalny- Liturgia eucharystyczna- Rok liturgiczny- Świętowanie niedzieli- Sakramenty święte- Przestrzeń liturgiczna – kościół i jego wnętrze- Liturgia uświęcenia dnia.

Formacja biblijna
– Co to jest Pismo św. – natchnienie biblijne, świętość, kanon?- Powstanie ksiąg Pisma św.- Zasady interpretacji Pisma św.- Stworzenie świata i człowieka- Abraham i Patriarchowie- Mojżesz przywódcą Narodu Wybranego- Prorocy- Psalmy – znaczenie dla Kościoła, treść teologiczna- Ewangelie – powstanie, znaczenie, treść teologiczna- Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa- Tajemnica Paschalna Jezusa Chrystusa- Inne księgi Nowego Testamentu- Rozmieszczenie Pisma św. w lekcjonarzu mszalnym.

Dykcja
– Wymagania głosowe i słuchowe- Oddech- Emisja głosu- Artykulacja – samogłoski, spółgłoski, akcent gramatyczny- Zaznajomienie się z tekstem i zrozumienie jego treści- Podział tekstu na części, przerwy w czytaniu- Akcent- Znaczenie zmian intonacji podczas czytania- Słyszalność czytającego- Mikrofon, zachowanie się na ambonie, postawa czytającego- Źródło, początek i zakończenie czytania.

http://emaus.parafia.info.pl/?p=main&what=303

Blog Wspólnoty

W przygotowaniu...