Legion Maryi

Legion-of-Mary-Main

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:

  • uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła,
  • odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,
  • nauczanie katechizmu w parafiach,
  • udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,
  • naukę czytania i pisania dla imigrantów,
  • pomoc narkomanom i prostytutkom,
  • celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża.

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu -modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią. Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

Legion w Parafii Świętej Rodziny

Przy parafii Świętej Rodziny  istnieją dwa prezydia :

– Prezydium p. w. Matki Bożej Fatimskiej
– Prezydium p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Prezydium p.w. Matki Bożej Fatimskiej powstało w 1998 roku. Pierwszym opiekunem duchowym był ks. Wiesław Cieszko, od września 2003 roku  ks. Ireneusz Posturzyński, a od września 2005 roku ks. Sylwester Wanicki. Obecnie Wspólnotą zajmuje się Ks. Piotr Kot

Aktualnie to prezydium ma ośmiu członków czynnych i dwudziestu członków wspierających. Członkowie czynni spotykają się w każdy poniedziałek po mszy św. wieczornej w domu parafialnym w sali „kawiarenka”. Członkowie pomocniczy czyli wspierający, którzy wspierają swoją modlitwą prezydium spotykają się w druga sobotę miesiąca o godz. 8.00 rano w tej samej „kawiarence”.

Prezydium p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy powstało w marcu 2002 roku i liczy obecnie ośmiu członków czynnych i dziewięciu członków wspierających. Członkowie czynni spotykają się w każdy wtorek po mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w sali domu parafialnego „kawiarenka”. Członkowie wspierający tego prezydium spotykają się na wspólną modlitwę w każdą III niedzielę miesiąca w tej samej sali domu parafialnego po mszy św. o godz. 8,30. Opiekunem duchowym jest również ks. Sylwester Wanicki. Obecnie Wspólnotą zajmuje się Ks. Piotr Patyk

Legioniści starają się aktywnie uczestniczyć w żuciu parafii poprzez wzmożoną modlitwę oraz wykonywanie stałych i okazjonalnych prac, n.p. :

– Apostolat Cudownego Medalika,

– Praca na zlecenie opiekuna duchowego i ks. proboszcza

– Ułatwianie kontaktu z kapłanem osobom potrzebującym

– Odwiedzanie osób samotnych w domach opieki lub w domach osób chorych

– Prowadzenie koronki do Bożego Miłosierdzia w lubelskim katolickim radiu Er

– Nawiedzanie domów przed peregrynacją ikony Matki Bożej Częstochowskiej, która nawiedzała nasze rodziny przez kilka lat

– Pomoc modlitewna przy egzorcyzmach w kościele p.w. Św. Jozafata przy ul. Zielonej.

Legioniści starają się dbać o rozwój własnego życia duchowego poprzez:

– przynależność do Żywego Różańca

– duchową adopcję dziecka poczętego

– apostolat „margaretka”

– szkaplerz

– adorację najświętszego Sakramentu

– udział w Jerycho Różańcowym, dniach skupienia, rekolekcjach legionowych.

Nad wewnętrznym rozwojem legionistów i ich pracą apostolską czuwa kierownik duchowy.

Raz w roku przeżywamy Święto Legionowe „Acies”a także Zlot Generalny, w których to uroczyście świętujemy we wspólnocie różnych prezydiów z różnych parafii. Biorą w tym udział legioniści czynni i wspierający. Dla członków z naszej parafii organizujemy co roku spotkanie opłatkowe i wielkanocne.

ZAPROSZENIE

Legion Maryi jest organizacją otwartą na nowych członków i ich aktywną współpracę. Maryja potrzebuje wielu współpracowników by zdobywać coraz więcej ludzi dla Chrystusa. I Ty możesz być w Jej Legionie jako członek czynny lub wspierający. Spróbuj!

Zachęcamy. Zapraszamy!

Słowo Jana Pawła II do Legionu Maryi

Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołanie do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła.

Jesteście ruchem ludzi świeckich, którzy wiarę pragną uczynić przewodnim motywem swego życia, aż do osiągnięcia indywidualnej świętości. 
Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołaniem do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła. 

Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka – był bardziej znany i kochany. 

Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka ń był bardziej znany i kochany.
W tym duchu wiary i miłości udzielam wam z serca (mego) Apostolskiego błogosławieństwa.
(Jan Paweł II do Legionistów z Włoch, dnia 30 października 1982 r.)

Legion Maryi odpowiedzią na wezwanie Chrystusa

Czy wiesz, że:

– głód jest jednym z największych problemów na świecie?
– dotkliwszym i bardziej powszechnym niż głód fizyczny jest głód duchowy?
– głód duchowy dotyka nawet najbogatsze kraje i możesz się z nim zetknąć nawet na progu swojego domu?
– my, którzy wierzymy w Boga, posiadamy coś bardzo szczególnego, czym możemy się podzielić ze swymi bliźnimi?
– praca dla innych może, w jednej chwili, nadać twemu życiu nowy wymiar?
– Chrystus oczekuje od nas, byśmy odegrali w Jego dziele określoną rolę?
– Chrystus skierował i do nas swoje przesłanie: “Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”? 

Jak możemy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa?

– Poprzez odwiedzanie chorych i samotnych ludzi w szpitalach i w ich domach.
– Poprzez odwiedzanie katolików, którzy odeszli od wiary, ale chcą powrócić do Kościoła; boją się jednak postawienia pierwszego kroku.
– Poprzez odwiedzanie każdego mieszkania w parafii, w nadziei, że zaowocuje to zaniesieniem każdemu człowiekowi orędzia Chrystusa.

Kiedy możesz tego dokonać?

-Teraz, jeżeli wstąpisz do Legionu Maryi. Od zaraz – dziś, jutro, dzień po dniu – jeżeli zostaniesz członkiem Legionu Maryi.

Legion Maryi pomoże ci…

– zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć,
– zostać człowiekiem, który wzrasta w świętości,
– pracować ramię w ramię z Maryją, naszą Matką,
– poddać się Duchowi Świętemu,
– czynić wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.

Dlaczego mam zostać członkiem Legionu Maryi?

– ponieważ Chrystus nie ma innych rąk poza twoimi ofiarnymi rękoma do podjęcia Jego dzieła;
– Chrystus nie ma innych nóg, jak tylko twoje, do prowadzenia ludzi Jego drogami;
– Chrystus nie ma innego języka, jak tylko twój, do powiedzenia wszystkim ludziom, jak umarł za nich;
– Chrystus nie ma innych pomocników poza tobą, aby przyprowadzić ludzi z powrotem do Niego;
– Chrystus potrzebuje ciebie już dzisiaj, żeby dokonać wszystkich swych wspaniałych dzieł miłosierdzia.

Jeśli nie wypełnisz przypisanej ci cząstki planu Jezusa Chrystusa, to ta część Jego dzieła pozostanie nie wykonana.

CZY POZWOLISZ, ABY TO SIĘ STAŁO?

Symbole Legionu

Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci. 
Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej.
Podczas uroczystości legionowych (Acies) i procesji używa się modelu procesjonalnego Vexillum, wykonanego na wzór modelu stołowego.

Vexillum jest znakiem rozpoznawczym Legionu Maryi, dlatego jako jego logo powinno być umieszczone na oficjalnym papierze listowym Legionu.

Model stołowy Vexillum jest prawnie chroniony i może być wykonywany jedynie za pozwoleniem Concilium.

„To jest piękny i pełen wyrazu znak Legionu Maryi” (papież Pius XI).
„Św. Ludwik Maria de Montfort doskonale rozumiał fakt, że nie wolno oddzielać Najświętszej Dziewicy od Ducha Świętego. Legion Maryi z pełnym przekonaniem przyswoił sobie jego nauczanie w zakresie tego związku jedności, i z tego powodu dąży do zgłębienia doktryny o Duchu Świętym” (R. Laurentin).

Ikona Legionu to obraz namalowany przez młodego artystę z Dublina, jako dar dla Legionu Maryi. Wyraża ona jego duchowość a ponadto odzwierciedla modlitwy legionowe. 

W górze obrazu przedstawiony jest Duch Święty, dawca wszelkich dobrodziejstw. Na dole widzimy glob ziemski, a wokół skupionych dobrych i złych ludzi, symbol świata dusz. Pomiędzy obu grupami stoi Maryja, Pośredniczka łask, wstawiająca się za cały świat.

Duch Święty w postaci Gołębicy ocieniający Maryję i napełniający Ją swym światłem oraz ogniem miłości Bożej to symboliczne przedstawienie modlitw wstępnych (wezwania do Ducha Świętego i Różańca). W tych modlitwach Legion czci moment Zwiastowania. Zgoda Maryi na Wcielenie uczyniła Ją Matką Boga i Matką łaski Bożej. Legioniści wiążą się z Maryją łańcuchem różańcowym, biorąc sobie do serca słowa papieża Piusa IX.: “Dajcie mi armię odmawiających różaniec, a zdobędę świat”. 
Znajdujemy tu również nawiązanie do Zesłania Ducha Świętego, o które Maryja modliła się wraz z apostołami. Przez widzialne znaki Duch Święty napełnia Kościół apostolskim ogniem, który ma odnowić oblicze ziemi. 
Postać Maryi zgodna jest z brzmieniem antyfony o Tej, która “świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy”. Jej czoło zdobi świecąca gwiazda, która niedwuznacznie wskazuje, kto jest ową Gwiazdą Poranną, co jaśnieje od początku i zapowiada nadejście zbawienia.

Końcowe modlitwy zawarte są we wszystkich elementach obrazu. Legion ukazuje się jako nieprzejrzana armia, która pod kierownictwem swej Królowej, niosąc Jej proporzec, postępuje w szyku bojowym. Krzyż i Różaniec – tym dysponują legioniści w zdobywaniu dusz ludzkich dla Chrystusa. Modlą się oni o wiarę, która natchnie nadprzyrodzoną łaską każde pragnienie i czyn i która da im siłę podejmowania każdego trudu i ryzyka dla Chrystusa, ich Króla. Tę wiarę symbolizuje słup ognisty, który zespala serca legionistów w jedno, prowadzi ich do zwycięstwa i do krainy wieczystej obietnicy, a po drodze rozsiewa życiodajny ogień Bożej miłości. Tym Słupem Ognistym jest Maryja, która przez swą wiarę uratowała świat (“Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”).

Wokół obrazu umieszczone są słowa z Kateny. Jest to symboliczne ukazanie znaczenia słowa „katena” – łańcucha jednoczącego wszystkich legionistów świata.

A oto łacińskie słowa tworzące łańcuch wokół obrazu Legionu:
Protoewangelia – Bóg zapowiada przyjście Zbawiciela: 
Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius Ipsum conteret caput tuum – Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, (Rdz 3,14). 
Słowa Elżbiety wypowiedziane do Maryi podczas Nawiedzenia: 
Beata quae credidit – Błogosławiona (ta), która uwierzyła.
Odpowiedź Maryi na powitanie Elżbiety:
Magnificat anima mea Dominum – Uwielbia dusza moja Pana
Słowa Chrystusa z krzyża do Maryi i Jana
Mulier ecce filius tuus ecce mater tua – Niewiasto oto syn twój, oto matka twoja
Ikona umieszczona jest na Tesserze (broszura zawierająca modlitwy legionowe) oraz okładce Podręcznika Legionu Maryi. 

Nieodłącznym elementem każdego spotkania legionowego jest ołtarzyk. Centralne miejsce zajmuje figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – symbolizująca obecność Maryi pośród legionistów oraz vexillum. Kwiaty i świece dopełniają wystroju ołtarzyka.

Ważne strony www

Blog Wspólnoty

W przygotowaniu...