Koło Przyjaciół Radia Maryja

KP_-2456

Parafialne Koło Przyjaciół  Radia Maryja przy par. Świętej Rodziny w Lublinie, powstało w dniu 08 grudnia 2007 roku – decyzją Radia Maryja,  zarejestrowane w dniu 03 lipca 2008.

Pierwsze spotkanie formacyjne Koła odbyło się w dniu 27 stycznia 2008. Od tej pory Msze św. za Ojczyznę, Radio Maryja i Dzieła przy Nim powstałe oraz spotkania formacyjne,  za pozwoleniem  Proboszcza  ks. Kan. Ryszarda Juraka, odbywają się w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Z upoważnienia ks. Proboszcza, Opiekunem  Koła jest ks. Piotr Patyk.

Biuro Koła w starej Kaplicy jest czynne w każdy czwartek od 10:00 do 12:00.

Niech Maryja, Matka Jezusa i nasza,  Gwiazda Ewangelizacji, tuli nas do matczynego serca.

„ Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce,

Abyśmy byli razem i jedno mieli serce,

Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem,

Niech się odmieni, niech się odmieni,

Oblicze ziemi, tej ziemi.” Dziękujemy!
 
Droga Krzyżowa Pana Jezusa – w Dwudziestym Pierwszym Wieku

Ważne strony www

(fotografia powyżej ze strony: https://ekai.pl/prezydent-duda-podziekowal-rodzinie-radia-maryja-za-wspaniale-dziela/  fot. Karol Porwich )

R O K 2011

– W dniu 05 stycznia 2011 przesłaliśmy do Prof. Jana Szyszko listy z podpisami 190 osób popierających Referendum w sprawie Lasów Państwowych.

– Dnia 09 stycznia 2011 odbyło się Spotkanie Opłatkowe naszego Koła. Proboszcz ks. Ryszard Jurak przewodniczył w modlitwie i rozpoczął kolędowanie. Obecny był także nasz Opiekun ks. Piotr Patyk i ks. kan. Zenon Ziomek.

– 10 stycznia 2011 wysłano do „Naszego Dziennika” w Warszawie informację, podając daty Mszy Św. odprawianych w naszym kościele w intencji Ojczyzny.

– Jak w latach poprzednich, we wtorki i czwartki pełnimy dyżury w biurze Koła.

– Na naszą prośbę, Siostry Loretanki przysłały foldery z uroczystości 19 Rocznicy Radia Maryja w Toruniu, które wyłożone zostały na stolikach w kościele i w kaplicy MBNP do dyspozycji Parafian.

– W latach poprzednich i obecnie, członkinie i sympatycy naszego KPRM, uczestniczą w modlitwach Koronki do Miłosierdzia Bożego, które odbywają się codziennie przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy MBNP.

– Członkowie i sympatycy KPRM od wielu lat, troszczą się o czystość naszej Świątymi (p. Z. Kochaj, G. Powszedniak. M. Bylina, T. Ożga, K. Woś), należą do chóru parafialnego „Familia” ( p. Z. Kochaj, K. Dudek), obsługują parafialną bibliotekę (p. B. Flaga, p. M. Kozak), są lektorami (czytań podczas Mszy Św. – Pani J. Zarzycka, która przewodniczy niemal codziennie modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy MBNP, a także czwartkowym modlitwom w intencji kapłanów i nowych powołań do kapłaństwa). Pani Lidia Sarat, Zofia Listosz i p. Eugeniusz Bogusz, są członkami Rady Parafialnej. Członkowie i Sympatycy KPRM, należą także do innych grup modlitewnych, np. Pani Zofia Listosz, Janina Huczyńska, Wanda Florek, Jadwiga Helbrecht z Legionu Maryii oraz inne Panie – odwiedzają osoby chore i samotne, służąc Im pomocą. Do naszego Koła należą i są bardzo aktywne – Panie: G. Wysocka, St. Borowska z par. Św. Wojciecha.

Korzystając z własnego sprzętu komputerowego, opracowałam Śpiewniki Pielgrzymkowe, z których korzystamy w czasie Pielgrzymek. W pracach technicznych (składanie śpiewników w ilości 30 szt.) pomagały mi koleżanki: Z. Kochaj, G. Wysocka, B. Miśkiewicz i J. Huczyńska.

– W każdym miesiącu przekazujemy do Radia Maryja ofiary pieniężne, składane przez członków i sympatyków Koła (bywa, że sympatycy Radia Maryja z innych parafii, w których nie ma KPRM – składają ofiary za naszym pośrednictwem). Część osób – członków Koła, ofiary pieniężne przekazują na konto Radia Maryja za pośrednictwem banków.

– W latach 2009 i 2010, ze środków własnych Koła, zakupiłyśmy :

Bilbord Radia Maryja (umieszczony na DAK), identyfikatory (ze zdjęciem naszego kościoła), książki ( m.in. : J. R. Nowaka, M. Ryby, zeszyty Edukacji Narodowej w Lublinie i inne religijno-patriotyczne). Biblioteczkę naszą, uzupełniam wieloma wydrukami artykułów z Internetu, 2 szt. Logo Radia Maryja i naszego KPRM, transparent (ze zdjęciem naszego kościoła), półeczkę pod tablicę informacyjną w przedsionku kaplicy MBNP, transparent okolicznościowy na 18 Rocznicę Radia Maryja, flagi narodowe, papieskie, maryjne, chorągiewki (ze zdjęciem naszego kościoła) oraz segregatory, zszywacz, dziurkacz, taśmy klejące i inne niezbędne materiały biurowe do wyposażenia naszego biura, kronikę, termosy na herbatę , tace, naczynia,

odkurzacz i inny sprzęt niezbędny do sprzątania biura oraz środki czystości. Czajnik elektryczny – darowizna od Parafianki.

Nadając rodzinny charakter comiesięcznym spotkaniom formacyjnym, po uprzedniej Eucharystii, modlimy się i zapoznajemy ze stosownymi lekturami dotyczącymi Ojczyzny, Kościoła, Radia Maryja – przy herbatce, co akceptują uczestnicy tych spotkań.

W dniu 20 września 2009 roku podczas pielgrzymki do Radia Maryja, dostarczyłam s. Bernadetcie Aktualizację KPRM, gdzie w związku z rezygnacja Pana Eugeniusza Bogusza z pełnienia funkcji zastępcy – skarbnika Koła, do pełnienia tej funkcji została wybrana Pani Zofia Kochaj.

Dzięki przychylności i hojności Proboszcza, ks. Kan. Ryszarda Juraka, otrzymaliśmy pomieszczenie na biuro, a w przedsionku kaplicy MBNP, została zamontowana tablica, na której umieszczamy stosowne ogłoszenia o czuwaniach modlitewnych, pielgrzymkach oraz aktualności -prasowe dot. Radia Maryja, a także informacje dot. świąt religijno-patriotycznych jak: 3-Maja, 11 Listopada i inne.

Pod tą tablicą, umieszczona jest półeczka, na której zorganizowano tzw. „kącik prasowy”. W tym miejscu, wykładane są różne obrazki, prasa katolicka (dzienniki – Nasz Dziennik, tygodniki, miesięczniki), foldery Radia Maryja, WSKSiM itp. Umożliwia to, korzystanie z tych materiałów osobom, które często z powodu trudnej sytuacji finansowej, nie mogą zaopatrywać się w te pozycje publicystyczne. Wiele osób, po przeczytaniu interesujących pozycji, przynosi je i pozostawia dla innych. Ta forma przekazu, wpływa na wzrost czytelnictwa i rozwoju świadomości.

– Wyjeżdżając na leczenie sanatoryjne, zabierałam ze sobą materiały o Radiu Maryja i Dzieł przy Nim powstałych i przekazywałam je w Domach Sanatoryjnych i Kościołach m.in. w Rymanowie Zdroju, Nałęczowie ( przez 3 pobyty). Wiele z tych materiałów, córka i syn przekazywali w miejscach wczasowych. Dużo folderów i obrazków przesłałam rodzinie i znajomym z terenu naszej Archidiecezji. Po pewnym czasie moja kuzynka na wsi, zainstalowała TV Trwam, z gościnnym dostępem dla rodziny i swoich znajomych.

– Spotkania formacyjne rozpoczynamy modlitwą, a po zakończeniu rozważań religijno-patriotycznych (materiały w Kronice), spotkanie kończymy także modlitwą, odmawianiem Aktu oddania się Matce Bożej, Anioł Pański,

śpiewem pieśni religijno-patriotycznych. Na rozejście ks. Piotr, udziela nam błogosławieństwa kapłańskiego.

– Współpracujemy z innymi KPRM np. Garbów (wspólny opłatek, udział w Pielgrzymkach), Dobry Pasterz w Lublinie (wspólne Pielgrzymki do Kalisza i Torunia).

W dniu 29 styczna 2011, pięć osób Koła, uczestniczyło w Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym w Puławach. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Jacek Cydzik z Radia Maryja w Toruniu. W czasie przekazywania pozdrowień przez Przewodniczących KRM, przy moim głosie, O. Jacek przypomniał wszystkim, o Spotkaniu Opłatkowym w naszej Parafii prosił, aby pozdrowić Proboszcza ks. kan. Ryszarda Juraka i Panią „Joannę z Warszawy}. Pamięć i serdeczność o. Jacka wzruszyła nas.

– Koło liczyło 50 osób. Z tej liczby parę osób ze względu na stan zdrowia, nie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych. Kilka osób, które zaangażowały się w Intronizację Chrystusa Króla i Neokatechumenat, również nie uczestniczy w naszych spotkaniach. Aktualnie, jest 30 członków naszego Koła.

– Do naszego biura przychodzą także sympatycy Radia Maryja, wpłacają ofiary pieniężne na potrzeby Radia Maryja i TV Trwam oraz korzystają z naszej biblioteczki.

– Znaczna ilość członków Koła, ofiary pieniężne dla radia Maryja, wpłaca za pośrednictwem banków (możliwość odpisów od podatku).

– w Wielkim Poście w naszym kościele przewodniczyłyśmy Drodze Krzyżowej (opracowanie własne).

– w m-cu czerwcu dwie osoby uczestniczyło w „Dniu Skupienia” w Dąbrowicy

– 12 czerwca parafia nasza gościła czcigodnego Ojca Zdzisława Klafkę. Ojciec Zdzisław przez całą niedzielę głosił Słowo Bożę. Wiele osób zachwyconych głębią głoszonych kazań, uczestniczyło w dwóch lub więcej Mszach św. Ojciec Zdzisław na każdej Mszy św. głosił Słowo Bożę w innej wersji. Z wielką radością parafia przeżyła obecność Ojca Zdzisława.

– Dnia 10 lipca br., zorganizowaliśmy wyjazd pielgrzymów i 50 osób uczestniczyło w XIX Pielgrzymce Radia Maryja na Jasną Górę

– W dniach 14 i 15 lipca, po każdej Mszy św. zbieraliśmy podpisy pod Protestami w sprawie dyskryminacji Radia Maryja i prowokacji podczas XIX Pielgrzymki Radia Maryja w dniu 10 lipca 2011r. Listy z podpisami przekazano do p. Urszuli na „Poczekajce”, celem wspólnego ich przekazania. Protest do KRRiT podpisało 1294 osób, a do p. Katarasińskiej – 1260 osób. Po przesłaniu tych list, na prośbę przekazałam czyste listy dla przedstawiciela par. Św. Agnieszki w Lublinie, skąd podpisane protesty, mieli przesłać indywidualnie.

– od dnia 12 do 20 września br. zorganizowałyśmy modlitwę- nowennę przed Najświętszym Sakramentem w Godzinie Miłosierdzia, w intencji cudownego uzdrowienia ręki ks. Sylwestra, za przyczyna Sł. B. ks. Kard Stefana Wyszyńskiego.

– w dniach 23; 24; 25 września uczestniczyliśmy w Tryduum Różańcowym w intencji naszej Ojczyzny.

– Wiele osób złożyło deklaracje modlitwy „Krucjaty Różańcowej” w int. Ojczyzny.

– Codziennie w kaplicy MBNP przed Najświętszym Sakramentem, odbywają się modlitwy w Godzinie Miłosierdzia Bożego, której najczęściej przewodniczy nasza koleżanka p. Jadzia Zarzycka. W tych codziennych modlitwach uczestniczą nasze Panie z KPRM. W modlitwach powierzamy Jezusowi Miłosiernemu naszą Ojczyznę, Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe, Ojców i Osoby świeckie posługujących w tych naszych – katolickich- polskich mediach, prosimy także, o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Dziękujemy za błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II i błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę.

– braliśmy udział w modlitwach „Tydzień Modlitw o Wychowanie Dzieci i Młodzieży”

– w dniach od 23 do 25 września odpowiedzialna za Koło p. Alicja Potrzyszcz uczestniczyła w spotkaniu Biur i KPRM w WSKSiM w Toruniu, Sprawozdanie w aktach i Kronice. Ojcu Marianowi Sojce – opiekunowi Biur i KPRM, wręczyłam Aktualizację Koła – w związku z rezygnacja p. Zofii Kochaj z funkcji zastępcy. Do pełnienia tej funkcji zobowiązała się p. Teresa Ożga.

– Koło nasze, opiekuje się Tablicą „Katyń-Smoleńsk 2010” odsłoniętą na ścianie zewnętrznej Kościoła.

– na apel Ojca Dyrektora Radia Maryja, w imieniu Członków i Sympatyków KPRM, zgłosiłam codzienną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem – w Godzinie Miłosierdzia w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI i Jego intencji.

– Pamiętamy o Imieninach i Jubileuszach Zakonu i Ojców Redemptorystów. Wysyłamy okolicznościowe życzenia.

R O K 2010

– Dnia 25 stycznia 2010 uczestniczyliśmy w Spektaklu według tekstu Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Zapiski Więzienne” w Sali widowiskowej Domu Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda.

– Dnia 22 lutego 2010 przesłaliśmy do Ambasady Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Warszawie Protest przeciwko prześladowaniu Chrześcijan w Wietnamie podpisany przez 423 osoby.

– Opracowałam rozważania czuwania modlitewnego , które odbyło się dnia 13 marca 2010 w Kaplicy MBNP przed Najświętszym Sakramentem i Krzyżem, który tulił do swojego serca Ojciec św. Jan Paweł II w ostatnią swoją Drogę Krzyżową w Papieskiej Kaplicy.

– W dniach 05 i 06 maja 2010 odbyła się Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i Sanktuarium Św. Maksymiliana Kolbe w Zduńskiej Woli. Uczestniczyło 36 osób w tym: z naszej parafii 13 osób, pozostałe 23 osoby z innych parafii Lubelszczyzny. Ubogaceni duchowo, tuż przed odjazdem przeżyliśmy radość. Wyjeżdżając z parkingu przy Sanktuarium , dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk zatrzymał swoje auto i wychylając się z niego, wraz z Osobami towarzyszącymi, bardzo serdecznie nas pożegnał, powiedział

do nas wiele ciepłych słów. Za parę chwil, do naszego autokaru przyszli: ks. bp. Stanisław Napierała, kustosz sanktuarium ks. Prałat Jacek Plota i kapłan, którego nazwiska nie znam, ale powiedział, że ma siostrę w Lublinie. Ks. Bp. Stanisław Napierała bardzo, bardzo serdecznie nas pożegnał, obdarował obrazkami MBNP z własnym podpisem, podziękował nam za przyjazd i zapraszał do następnych Pielgrzymek. Asystujący Księża, także byli bardzo serdeczni. Ks. Bp. Stanisław razem z Księżmi pobłogosławili nam na drogę powrotną. Odjeżdżaliśmy jak z domu rodzinnego, goszczeni i pożegnani miłością ojcowską i braterską (materiał w kronice).

– W lipcu 2010 odbyła się Pielgrzymka na Jasną Górę – doroczne spotkanie Rodziny Radia Maryja i Sanktuarium w Gidlach. Uczestniczyło 50 osób w tym: z naszej parafii 36 osoby, pozostałe 14 osób z innych parafii Lubelszczyzny.

– W dniu 06 sierpnia 2010 przesłaliśmy listy z poparciem Apelu Stowarzyszenia Rodzin Katynia 2010, o powołanie Międzynarodowej Komisji celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii Prezydenckiego samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem, z podpisami 288 osób.

– W dniu 01 grudnia 2010 do Prof. Jana Szyszko przesłaliśmy listy z podpisami 239 osób popierających Referendum w sprawie Lasów Państwowych.

W roku 2010 wpłaciliśmy 1.000 złotych na budowę Kościoła Votum Jana Pawła w Toruniu i ponad 700 złotych na Korony i Suknię dla Matki Bożej na Jasnej Górze.

– Jesteśmy współorganizatorami KPRM w Garbowie i Św. Jadwigi w Lublinie.

– Modlitwą „Margaretki” objęliśmy: Dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka, o. Jacka Cydzika, o. Waldemara Gonczaruka, ks. Wojtka – misjonarza z Syberii.

– W biurze KPRM pełnimy dyżury w dniach: wtorek od godz. 16:00 do 17:30, czwartek od godz. 10:00 do 12:00.

– W dniu 28 grudnia uczestniczyliśmy w Liturgii Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 25-lecia posługi kapłańskiej i 75-lecia życia bp Ryszarda Karpińskiego. Uroczystość transmitowana była przez Radio Maryja i TV Trwam. Z upoważnienia Lubelskiej Rodziny Radia Maryja, w Jej imieniu składałam Jubilatowi życzenia oraz podziękowałam za zaproszenie na tę uroczystość Mediów Maryjnych. Podziękowanie za wyrażenie zgody na gościnę Radia Maryja i TV Trwam, w imieniu Rodziny Radia Maryja, złożyłam także arb. Józefowi Życińskiemu, prosząc o dalsze pozwolenia na gościnę tych naszych Mediów.

R O K 2009

– Zebrano 78 podpisów osób, które udzieliły poparcia projektowi Ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli. (kopie w aktach).

– W dniu 04 stycznia 2009 odbyło się Spotkanie Opłatkowe naszego Koła (materiał w Kronice).

– W dniu 31 stycznia 2009 zorganizowaliśmy Regionalne Spotkanie Opłatkowe Lubelskiej Rodziny Radia Maryja. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Jacek Cydzik z Radia Maryja. W spotkaniu uczestniczyli poseł Pani Prof. Gabriela Masłowska, eurosposeł Pan Prof. Mirosław Piotrowski, byli posłowie: Pan dr Mieczysław Ryba i Andrzej Mańka (materiał w kronice).

Kolędowaniu w kościele i DAK przewodniczył Proboszcz ks. kan. Ryszard Jurak, który bardzo serdecznie przyjął Ojca Jacka z Radia Maryja, a także wszystkich duchownych i świeckich uczestników Eucharystii i kolędowania. Podczas kolędowania Pani Joanna Śledziewska przedstawiła swoje rozważania o Lublinie pt. „Gawęda o Lublinie”.

– Na podstawie „Katyńskiej Drogi Krzyżowej” autorstwa śp. Ks. Prał. Zdzisława Peszkowskiego, opracowałam własne rozważania Męki Pana Jezusa, które przedstawione były w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, dnia 06 marca 2009.

– Własne rozważanie, o wspomnieniu Sł. B. Janie Pawle II, posłużyło mi, do czuwania modlitewnego przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy MBNP dnia 02 kwietnia 2009, w 4 rocznicę śmierci Sł. Bożego Jana Pawła II. – Dnia 26 kwietnia 2009, odbyło się Wielkanocne Spotkanie członków i sympatyków naszego Koła, na którym m.in. przedstawiłam życzenia świąteczne, otrzymane od dyr. Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka, Panów: Prof. Jana Szyszko, Prof. Mirosława Piotrowskiego, oraz od innych osób.

– 27 kwietnia 2009, pocztą elektroniczną otrzymaliśmy od Prof. Rafała Brody podziękowanie, za podpisy listu otwartego „Przestańcie szkodzić Polsce”.

– Dnia 22 maja 2009 otrzymaliśmy od posła do Parlamentu Europejskiego Prof. Mirosława Piotrowskiego życzenia i podziękowania za modlitwę, życzliwość i wsparcie w wyborach.

– W dniu 24 maja 2009 odbyło się spotkanie formacyjne z wygłoszoną prelekcją o sł. Bożym Janie Pawle II – modlitwa o beatyfikację. Pani Helena Borowiec przeczytała wspomnienia o Sł. Bożym Janie Pawle II autorstwa Pani Joanny Śledziewskiej, a Pani E. Zimecka przeczytała jeden ze swoich wierszy religijno-patriotycznych.

– Odwołano Pielgrzymkę do Nałęczowa i Wąwolnicy planowaną na dzień 20 czerwca 2009 z powodu małej ilości chętnych.

– W dniach 11-12 lipca 2009 zorganizowaliśmy Pielgrzymkę na Jasną Górę – spotkanie Rodziny Radia Maryja (mat. w Kronice). Obecnych z naszej parafii – 19 osób, pozostałe osoby w ilości 33, to osoby z innych parafii lubelskich i z terenu Lubelszczyzny.

– W dniu 03 września 2009 odbyła się Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, obecnych: 20 osób w tym z naszej parafii 14, z innych parafii – 6 osób. Była to Pielgrzymka połączona z parafią Dobrego Pasterza w Lublinie. Nawiedziliśmy Kościół i Dom Świętego Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli.

– W dniu 19 i 20 września 2009 odbyła się Pielgrzymka do Torunia i nad tamę we Włocławku – miejsce śmierci Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki ( materiały w Kronice). Obecnych 53 Pielgrzymów w tym z naszej parafii – 12 osób, pozostałe 41 osób z innych parafii Lubelszczyzny. Odwiedziliśmy siedzibę Radia Maryja. Parę osób, wśród nich i moja osoba, zaproszone zostały do studia, skąd przekazywaliśmy pozdrowienia i swoje zdania, o działalności Radia Maryja i Dzieł przy Nim powstałych. W studio bardzo serdecznie przyjął nas o. Jacek Cydzik. Następnie zwiedzaliśmy siedzibę WSKSiM. W auli Uczelni przywitał nas rektor o. Krzysztof Biliński i zapoznał z pracą uczelni, jej początkiem i rozwojem.

– Dnia 5 i 6 grudnia 2009 odbyła się Pielgrzymka na uroczystość 18 rocznicy Radia Maryja w Toruniu. Obecnych: 48 osób w tym z naszej parafii – 19, pozostałe 33 osoby z innych parafii Lubelszczyzny. Odbyliśmy wizytę w siedzibie Radia Maryja. Jako odpowiedzialna za Koło i Pielgrzymkę, zostałam zaproszona do studia Radia, skąd przekazywałam pozdrowienia. W studio przyjął nas bardzo serdecznie o. Benedykt Cisoń. W rodzinnej atmosferze rozmawialiśmy, o potrzebie istnienia i działalności Radia Maryja oraz Dzieł przy Nim powstałych. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na krótką chwilę do WSKSiM. Przed pomnikiem Sł. B. Jana Pawła II z modlitwą, zapaliliśmy znicze. Następnie nawiedziliśmy Sanktuarium Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie otaczając grób Sł. B. ks. Jerzego, dziękowaliśmy za Jego życia i działalność, prosząc Boga, o rychłą beatyfikację.

Wpisaliśmy się do Księgi Pamiątkowej Muzeum. W modlitwie przy grobie Sł. B. ks. Jerzego, który złączonymi rękami otoczyliśmy – uczestniczyły Panie z Muzeum i Pani Joanna Śledziewska, która przekazała nam wiele informacji o ks. Jerzym, Mszach za Ojczyznę, deklamowała swoje wiersze, które przekazywała ks. Jerzemu w czasie stanu wojennego i śpiewała własne pieśni o ks. Jerzym m.in. „Balladę o śmierci i pogrzebie Męczennika”.

– Na 3 spotkaniach formacyjnych prelekcję wygłosili: ks. Piotr nt. „Rola osób świeckich w Ewangelizacji” zaś Wspomnienie o Sł. B. Janie Pawle II wygłosiła Pani Mirosława Kozak, a wspomnienie o Sł. B. Kardynale Stefanie Wyszyńskim – Pani Anna Hejda.

– W dniu 09 lutego 2008 odbyło się 2,5 godzinne modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy MBNP. Rozważania modlitewne oparte, o fragmenty książki pt. „Odrodzenie Polski Przez Powrót Do Narodowej Mentalności” autorstwa: Ryszarda H. Kozłowskiego, Juliana Sokołowskiego, Joanny Śledziewskiej i Jacka Zimnego (materiał w Kronice KPRM). Czuwaniu przewodniczyła p. A. Potrzyszcz – odpowiedzialna za Koło.

-26 kwietnia 2008 odbył się „Wieczór Wspomnień” o Sł. Bożym ks. Jerzym Popiełuszce (materiał w Kronice). Wspomnienie, o współpracy z ks. Jerzym wygłosiła Pani Joanna Śledziewska (z anteny Radia Maryja „Joanna z Warszawy”). Biografię ks. Jerzego przedstawiła Pani Helena Borowiec- wykładowca na UMCS w Lublinie, filmowe obrazy ze swojego komputera, przedstawiała p. Lidia Sarat.

– 27 kwietnia 2008 odbyło się spotkanie formacyjne. Głównym tematem spotkania, było wspomnienie Pani Joanny Śledziewskiej, o współpracy z kapelanem Golgoty Wschodu śp. Ks. Prał. Zdzisławem Peszkowskim. Pani Joanna zapoznała nas z życiorysem i działalnością więźnia w Kozielsku – ks. Zdzisława oraz historią dawnego m. Lublina

– 11 maja 2008 odbył się „Wieczór Wspomnień” z okazji 217 rocznicy Konstytucji 3-Maja (materiał w Kronice). Prelekcję wygłosił Pan dr Mieczysław Ryba, wykładowca na KUL w Lublinie i WSKSiM w Toruniu, Pani Elżbieta Zimecka deklamowała swoje wiersze religijno-patriotyczne przy akompaniamencie muzyki religijno-patriotycznej w wykonaniu studentów KUL. W spotkaniu uczestniczyli Parafianie z naszej oraz innych Parafii Lubelskich.

W dniu 16 maja 2008, kilka osób z naszego Koła indywidualnie, nie w grupie zorganizowanej, wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Wzięłam ze sobą flagę z logo Radia Maryja. Po złożeniu ciała Zmarłego do grobu, w zadumie wracając alejką cmentarza, ktoś mnie chwycił za rękę. Był to Ojciec Krzysztof Biliński – rektor WSKSiM z Panią Ewą Sołowiej – naczelną redaktor Naszego Dziennika i Panią Katarzyną Cegielską z WSKSiM. W serdecznym wzajemnym pozdrowieniu, odpowiedziałam na pytanie Ojca Rektora, skąd jesteśmy (była ze mną Pani „Joanna z Warszawy” i Pani Helena Borowiec oraz Pani Profesor(nazwiska nie pamiętam) – znajoma p. Heleny ). Na alei wyjściowej z cmentarza, poczułam na ramieniu, że ktoś pociągnął flagą. Odwróciłam się, mówiąc „przepraszam” sądząc, że kogoś potrąciłam drzewcem. Zobaczyłam Pana idącego za nami, tulił do siebie flagę, ucałował ją i powiedział „za co mnie pani przeprasza, właśnie tak trzeba”. Uśmiechnął się serdecznie, wyprzedził nas, kilka razy odwracając się z gestem pozdrowienia. Tuż za bramą cmentarną, spotkałyśmy Pana Prof. Piotra Jaroszyńskiego z Synem. Kilkanaście minut szliśmy razem, wspominając osobę Zmarłego i wiele aktualnych, bolesnych spraw naszej Ojczyzny. Mimo smutnego charakteru uroczystości – spotkanie z tymi Osobami było bardzo radosne, takie rodzinne, serdeczne, przyjacielskie, bezpośrednie. Czuło się jedność w myśleniu i działaniu. I tak, pod flagą Radia Maryja, która towarzyszyła nam, aż do drzwi autobusu, pożegnaliśmy Wielkiego Polaka – Kapłana – Filozofa – Patriotę.

– W lipcu 2008 zorganizowaliśmy dwudniową pielgrzymkę na Jasną Górę, na doroczne spotkanie Rodziny Radia Maryja . W pielgrzymce uczestniczyło 50 osób w tym z naszej parafii 26 osób, z innych parafii Lubelszczyzny 24 pielgrzymów. Z ofiar pieniężnych członków naszego Koła, udział w Pielgrzymce mogła wziąć dziewczynka z Chełma Lub. – podopieczna Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia” w Lublinie.

– W dniu 08 listopada 2008 zorganizowaliśmy Regionalne Spotkanie Lubelskiej Rodziny Radia Maryja, w której uczestniczyli o. Piotr Andrukiewicz z Radia Maryja w Toruniu i prof. Jan Szyszko – geotermia oraz poseł RP Pani Prof. Gabriela Masłowska (sprawozdanie w Kronice).

– Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów p. Donalda Tuska przesłaliśmy 174 podpisów osób domagających się przywrócenia dotacji na geotermię dla Fundacji „Lux Veritatis” (kopie list w aktach Koła).

– Zebraliśmy 70 podpisów osób udzielających poparcia wnioskowi, o poddanie referendum ogólnokrajowe sprawy ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007.

– Zebrano 30 podpisów osób, udzielających poparcia wnioskowi, o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy nadania Panu Jezusowi tytułu „Jezus Król Polski”.

– Odwołano Pielgrzymkę do Wąwolnicy i Nałęczowa planowaną na dzień 19 października 2008 – chętnych tylko 16 osób.

Blog Wspólnoty

W przygotowaniu...