Życiorys Proboszcza ks. Prałata Tadeusza Pajurka

W 1985 roku został skierowany na studia doktoranckie z liturgiki w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. W 1987 roku uzyskał tytuł licencjata teologii pastoralnej.

W czasie studiów doktoranckich pracował między innymi jako:

– referent ds. charytatywnych w Kurii Metropolitalnej w Lublinie

– Diecezjalny Duszpasterz Pracowników Służby Zdrowia

– inicjator i kapelan Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Oddział Lubelski

– kapelan Szpitala PSK 1 przy ul. Staszica.

W 1986 roku został mianowany kanonikiem honorowym Prześwietnej Kapituły Archikatedralnej.

Od 1990 roku pracował jako kapelan Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. W tym czasie utworzył wraz z personelem medycznym Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA. Jako prezes stowarzyszenia był inicjatorem budowy Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychiatrycznymi i utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z którego korzysta codziennie 70 osób) oraz klubu pacjenta dla osób leczonych w szpitalu.

Do chwili obecnej stowarzyszenie utworzyło Warsztaty Terapii Zawodowej w Głusku, gdzie na terapię uczęszcza 35 osób, jak również  Zakład Aktywności Zawodowej. W tym celu została wyremontowana stara plebania, a w utworzonej Firmie Cateringowej Santiago Cafe 34 osoby chore podjęły pierwszą pracę zawodową.

Powstały również inne obiekty służących pomocy chorym takie jak: Hostel przy ul Zdrowej dla 15 osób oraz pięć mieszkań chronionych. Została również zorganizowana Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza dla dzieci.

Ks. Tadeusz Pajurek zbudował Kościół Rektoralny pw. Św. Judy Tadeusza (poświęcony w 1998 roku przez Ks. Abp-a Józefa Życińskiego), który służy nie tylko pacjentom szpitala, ale także wiernym z sąsiadującej ze szpitalem części dzielnicy. Jest On  także rektorem tego kościoła oraz organizuje Duszpasterstwo Pracowników Pomocy Społecznej.

W latach 1998 – 2013 ks. Tadeusz pełnił funkcję Dyrektora Ekonomicznego Archidiecezji Lubelskiej, organizując w tym okresie Centrum Inicjatyw Ekonomicznych „Fides” Archidiecezji Lubelskiej.

W 2001 roku ukończył dwuletnie studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie i Marketing. w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

W 2009 roku, w Katolickim Uniwersytecie Katolickim obronił pracę doktorską na temat: „Formacja liturgiczna uczestników rekolekcji oazy rodzin w świetle badań w wybranych ośrodkach ruchu światło-życie. Studium liturgiczno-pastoralne”, otrzymując tytuł: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej.

Od 2011 roku prowadzi zlecone zajęcia ze studentami w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Budownictwa Sakralnego i jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lubelskiej.

We wrześniu 2013 r. został mianowany przez Metropolitę Lubelskiego   ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika Wikariuszem Biskupim ds. personalnych oraz Przewodniczącym Rady Centrum Jana Pawła II. Od 2014 r. jest Prezesem tego Centrum..

Ks. Tadeusz Pajurek jest prałatem honorowym Ojca Świętego i Kanonikiem gremialnym Kapituły Lubelskiej.

Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, NSZZ Solidarności, Okręgowej Izby Lekarskiej i innymi wyróżnieniami.

Jest redaktorem następujących publikacji: „Misericordia – 20 lat w służbie chorym” (Lublin 2011) i współredaktorem publikacji „Archikatedra i Zabytkowe Obiekty” Lublina (2011), oraz „Sakralnym Szlakiem Powiśla Lubelskiego” (2012).  W 2012 roku wydał książkę pt.  „Formacja liturgiczna uczestników Oazy Rodzin”.

Opublikował następujące artykuły:

1. Duszpasterstwo Służby Zdrowia. w: „W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997”. pod red. ks. dr Dionizego Pietrusińskiego. Lublin 1998.

2. Wspomnienia kapelana więziennego. w: „Na początku był Lipiec”. pod redakcją J. Woźnicy. Lublin 2005; www.solidarnosc.org.pl/lublin/

3. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”. w: Informator. Lublin 1998.

4. Kryzys małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie – w książce „Memoriale Domini” wydanej z okazji 70. rocznicy urodzin cenionego liturgisty ks. prof. Jerzego Stefańskiego.

Poza tym jest także autorem licznych przyczynków w czasopismach popularno-naukowych i popularnych takich, jak: Gazeta Lekarska;  Medicus,   Gość Niedzielny i Niedziela.