Bierzmowanie

1280px-National_Shrine_of_the_Little_Flower_(Royal_Oak,_MI)_-_ambo_detail,_the_Holy_Spirit_and_His_gifts

Zapisy kandydatów do bierzmowania odbywają się u katechetów Gimnazjum nr 11 w Lublinie, zaś młodzież naszej parafii uczęszczająca do innych szkół zgłosi się po formularz do kancelarii parafii.

2 października o godz. 19.00 w kościele spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania. Zapisy od poniedziałku 12 września w kancelarii parafii do niedzieli 25 września.

Osoby spoza Gimnazjum nr 11, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania w naszej parafii prosimy o zgłoszenie do kancelarii parafialnej codziennie w godzinach od 9.00-10.00 i od 16.00 do 17.30, w sobotę tylko przed południem od 9.00 do 10.00.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)

Testimonial Katechizm Kościoła Katolickiego o Bierzmowaniu
Katechizm Kościoła Katolickiego o Bierzmowaniu

Ważne informacje dla kandydatów

Sakrament Bierzmowania - 21.04.2018 r.
Bierzmowanie, Parafia

Sakrament Bierzmowania – 21.04.2018 r.

/ Kwiecień 29, 2018

Gratulujemy Młodzieży, która w sobotę 21 kwietnia przyjęła z rąk JE Ks. Bpa Mieczysława Cisło Sakrament Bierzmowania. Życzmy dalszego wzrostu w wierze! (zdjęcia portretowe z przyjęcia przez poszczególne osoby Sakramentu będą przekazane za pośrednictwem ks....