Spowiedź święta

Confessional_in_the_Saint_Francis_church_in_Warsaw_-_12
  1. Sakrament pokuty sprawowany jest w kościele parafialnym Świętej Rodziny podczas każdej Mszy św. oraz w I piątek miesiąca w godz. 6.45 – 7.30 i 16.00 – 19.00.
  2. Ponadto spowiednicy – w większej niż zwykle liczbie – służą spowiedzią sakramentalną podczas okresowych rekolekcji parafialnych, które odbywają się w naszej parafii przez cztery dni poczynając od III niedzieli Adwentu oraz III niedzieli Wielkiego Postu.
  3. Szczególnie ważnym obowiązkiem kazdego wiernego jest spowiedź w okresie poprzedzającym święta paschalne, aby móc przystąpić do Komunii świętej wielkanocnej (II i III przykazanie kościelne).

Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. (KKK 1440)

Testimonial Katechizm Kościoła Katolickiego o grzechu
Katechizm Kościoła Katolickiego o grzechu