Małżeństwo

foto: Wikipedia
 1. Termin ślubu należy zarezerwować odpowiednio wcześniej. Narzeczeni, którzy zamówili datę ślubu i godzinę w naszym kościele, a z różnych powodów rezygnują, są proszeni niezwłocznie powiadomić kancelarię parafialną o tej decyzji.
 2. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu sposania potrzebnych dokumentów.
 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
  a. dowód osobisty,
  b. aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami),
  c. świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
  d. świadectwo religii z ostatniej klasy,
  e. w przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka.
  f. osoby rozwiedzione cywilnie przedkładają wyrok rozwodowy, lub unieważniający związek cywilny.
 4. Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii, osoba ta powinna przedstawić własnemu proboszczowi pisemną prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, sporządzoną w tutejszej kancelarii, a następnie dostarczyć potwierdzenie ich wygłoszenia.
 5. Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do tego sakramentu.
 6. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  a. udział w 10 katechezach przedmałżeńskich (w naszej parafii – w środę o g. 19.00, w sali Jana Pawła II, niski parter pod Radiem eR),
  b. trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej, (należy umówić się z osobą prowadzącą),
  c. udział w dniu skupienia dla narzeczonych. „Dni skupienia” dla narzeczonych odbywają się w każdą niedzielę w różnych ośrodkach duszpasterskich Lublina (szczegółowy wykaz można odszukać na stronach lubelskich parafii http://diecezja.lublin.pl/strona,parafie ).
  d. dwukrotną spowiedż (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem).
 7. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:
  a. Indeks potwierdzający wysłuchanie katechez przedmałżeńskich, udziału w dniu skupienia i w trzech spotkanich w poradni przedmałżeńskiej wraz z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej,
  b. licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
  c. dokumenty z USC uprawniające do zawarcia małżeństwa kościelnego ze skutkami w prawie świeckim (tzw. ślubu konkordatowego) lub odpis aktu wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.
 8. Świadkowie mieszkający poza Lublinem mogą złożyć podpisy pod aktem małżeństwa w zakrystii na 15 minut przed liturgią sakramentu małżeństwa.
 9. Spotkania indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego:P. Katarzyna Gogacz  –  Doradca życia rodzinnego i nauczyciel NPR
  tel. 505 527 704
 10. Na pierwsze spotkanie indywidualne narzeczeni zobowiązani są zgłosić w czasie najbliższego dyżuru poradni (przynajmniej trzy miesiące przed przewidywaną datą ślubu).
 11. Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 601).

Testimonial Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Małżeństwa
Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Małżeństwa

Indywidualne spotkania w poradni rodzinnej

P. Katarzyna Gogacz  –  Doradca życia rodzinnego i nauczyciel NPR
tel. 505 527 704

 1. TERAPIA INDYWIDUALNA, POMOC PSYCHOLOGICZNA, PORADNICTWO W KRYZYSACH I PROBLEMACH OSOBISTYCH
  Zapraszamy do współpracującego z Parafią św.Rodziny Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO” przy ul. Zielonej 3 20-082 Lublin Lublin
  http://inigo.lublin.pl
 2. TERAPIA MAŁŻEŃSKA I PORADNICTWO RODZINNE
  MAGDALENA WÓJTOWICZ  tel. 605 410 760