Konferencje przedmałżeńskie

Konferencje dla narzeczonych – w naszej parafii odbywają się w każdą środę o godz. 19.00 w kawiarni pod Radiem eR.

Plan konferencji dla narzeczonych w 2016 r.

Lp. Temat konferencji Data
1. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich (Rdz 1,27)

Małżeństwo chrześcijańskie (powołanie każdego człowieka, różne powołania i drogi życia, powołanie do małżeństwa, narzeczeństwo, zadania tego okresu)

  27.09.2017
2. Największa jest miłość (1 Kor 13, 13)

Miłość dojrzała (rozumienia słowa miłość, dojrzałość miłości, miłość jako postawa, rozwój miłości małżeńskiej, przymierze małżeńskie)

  04.10.2017
3. Co byście chcieli, żeby wam czynili, i wy im czyńcie (Mt7, 12)

Komunikacja tworząca wspólnotę (znaczenie rozmowy, warunki udanej komunikacji, konflikty i ich rozwiązywanie, przebaczenie)

  11.10.2017
4. Opuści człowiek ojca i matkę (Rdz 2, 24)

Rodzina pochodzenia (złoty środek w kontaktach rodzinnych, granice rodzinne, odejście z domu dla założenia własnej rodziny, kontakt z rodzicami i teściami)

  18.10.2017
5. Będą dwoje w jednym ciele (Rdz 2, 24)

Sakrament małżeństwa (co to jest sakrament, sakrament małżeństwa, sakrament małżeństwa jako stan, Boży plan „od początku”, wybór czytań ślubnych)

  25.10.2017
6. Zaproszono na to wesele także Jezusa (J 2,2)

Ślub katolicki (pytania poprzedzające ślub, analiza przysięgi małżeńskiej, liturgia i symbole liturgiczne sakramentu małżeństwa, prawne warunki ważnego małżeństwa)

  08.11.2017
7. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (Mt 18, 20)

Dziecko darem Bożym (powołanie do rodzicielstwa, rola matki, rola ojca, kierowanie płodnością, szacunek dla życia, małżeństwa bezdzietne)

30.08.2017 15.11.2017
8. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę (Oz 11, 4)

Być rodzicami (etapy rodzicielstwa, zadania na tych etapach, wychowanie, złoty środek w wychowaniu)

06.09.2017 22.11.2017
9. Wierny przyjaciel potężną obroną (Syr 6, 14)

Wierność (życie jako droga do zbawienia, małżeństwo wspólną drogą całego życia, wzajemna wierność warunkiem szczęścia rodzinnego, pielęgnowanie wierności i miłości)

13.09.2017 29.11.2017
10. Gdzie jest dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam Ja jestem (Mt 18, 20)

Kościół domowy (grupa rodzinna, wzajemne oddziaływanie osób, dobro drugiego dobrem własnym, wspólne dążenie do szczęścia, Kościół domowy, modlitwa, świętowanie)(początek)

20.09.2017 06.12.2017

 


Spotkania indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego
(inne terminy spotkań z narzeczonymi do ustalenia po kontakcie telefonicznym)

Spotkania indywidualne w Poradni Rodzinnej odbywają się podczas dyżuru w każdy wtorek i czwartek o godz. 18:00 – 20:00

Prowadząca spotkanie:

P. Katarzyna Gogacz  –  Doradca życia rodzinnego i nauczyciel metod Naturalnego Planowania Rodziny (NPR)
tel. 505 527 704

– Na pierwsze spotkanie indywidualne narzeczeni zobowiązani są zgłosić w czasie najbliższego dyżuru poradni (przynajmniej trzy miesiące przed przewidywaną datą ślubu).

Dzień skupienia dla narzeczonych – informacje u duszpasterzy