Historia Parafii

KALENDARIUM BUDOWY KOŚCIOŁA ŚW. RODZINY

Wiosną 1982 r. ówczesny biskup lubelski Bolesław Pylak otrzymał od wojewody lubelskiego Tadeusza Wilka przyrzeczenie na piśmie o budowie obiektów sakralnych w na Czubach – nowej dzielnicy Lublina zamieszkałej już wówczas przez ok. 6 tys. ludzi. Prowadzenie prac budowlanych oraz organizowanie ośrodka duszpasterskiego powierzono ks. Ryszardowi Jurakowi, dotychczasowemu proboszczowi z Grabówek. Do pomocy jako wikariusz skierowany został ks.Leszek Kuna.

h0116.IX.1982 r. władze lubelskie wyznaczyły miejsce pod budowę przyszłego kościoła, w centrum nowej dzielnicy.

Wkrótce, 28.IX.1982 r., rozpoczęto prace przy budowie nowej kaplicy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu parafian i duszpasterzy została ona wzniesiona w ciągu dwóch i pół miesiąca. Wraz z kaplicą wzniesiono dom parafialny, w którym zamieszkali dwaj księża. Otwarto kancelarię parafialną oraz salę katechetyczną.

W dniu 12.XII.1982 r. poświęcona została kaplica. Aktu tego dokonał ks. Zygmunt Kamiński ówczesny biskup pomocniczy lubelski, w asyście wielu kapłanów. W tej podniosłej uroczystości poprzedzonej akademia i występami chórów spoza Lublina, wzięło udział ok. 3 tys. wiernych.

Jednocześnie ks. biskup poświęcił krzyż przed kaplicą i plac przeznaczony pod budowę przyszłego kościoła.

Dnia 13 grudnia 1982 r. ks. bp Bolesław Pylak powołał do życia Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pod wezwaniem Świętej Rodziny. Ośrodek funkcjonował w ramach Dekanatu Lublin Miasto będąc filią parafii św. Teresy. Rektorem ośrodka został dotychczasowy organizator i budowniczy ks. Ryszad Jurak, wikariuszem zaś – ks. Leszek Kuna.

Z ofiar i zbiórek parafian wyposażono kaplicę w niezbędny sprzęt i szaty liturgiczne. Święta Bożego Narodzenia 1982 r. odbyły się już w nowym ośrodku, a zaraz po Nowym Roku rozpoczęła się nauka religii dla dzieci z klas od 1 do 3 miejscowej szkoły podstawowej. Pierwsza wizyta duszpasterska była dla księży wielką radością. Parafianie wyrażali wdzięczność za obecność ośrodka duszpasterskiego i kapłanów. Napełniało to duszpasterzy wielkim optymizmem wobec czekających ich zadań.

Od kwietnia 1984 r. w parafii pracują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej (Betanki). Prowadzą zakrystię i gospodarstwo domowe, zajmują się też katechizacją dzieci.

W październiku 1984 r. przystąpiono do budowy szkoły katechetycznej i plebanii.

Dnia 21 listopada 1984 r. została erygowana parafia pw. Świętej Rodziny, która weszła w skład nowo powstałego dekanatu Lublin-Południe. Po rozpoczęciu życia duszpasterskiego rozpoczęły się wielkie przygotowania do budowy kościoła i domu parafialnego. Zorganizowano konkurs na projekt pod patronatem lubelskiego SARP i Kurii Diecezjalnej. Do konkursu zgłoszono osiem prac. Zwyciężył zespół architektów: Zbigniewa Szeligi, Jacka Bieńkowskiego iBożeny Szeligi. Rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych, tworzenie zaplecza budowy.

Jesienią 1985 r. rozpoczęto wykop i zalewanie ław fundamentowych pod świątynię.

Dnia 10.X 1985 r. biskup Bolesław Pylak dokonał pierwszej wizytacji kanonicznej parafii.

We wrześniu 1986 r. oddano do użytku kompleks katechetyczny liczący 9 sal lekcyjnych, a w trzy miesiące później – plebanię. Uroczystego poświęcenia domu parafialnego dokonał ks. prof. Jan Śrutwa, biskup pomocniczy lubelski.

Zaraz po wizycie Ojca Świętego, w czerwcu 1987 r., został wmurowany kamień węgielny. Budowę h02mświątyni w stanie surowym ukończono w 1990 r. Pierwszą mszę w tej świątyni odprawiłks. biskup Piotr Hemperek w noc Bożego Narodzenia. W czasie liturgii dokonał poświęcenia Domu Bożego.

Od 1991 r. rozpoczęły się trwające szereg lat prace przy wystroju świątyni i otoczenia. Z roku na rok wnętrze świątyni staje się coraz piękniejsze a plac kościelny bardziej uporządkowany.